O pozwach o WIBOR mówi się coraz więcej. Wciąż można jednak usłyszeć, że zaleceń czysto teoretycznych jest znacznie więcej niż takich, na podstawie których można wysnuć praktyczne wnioski. Warto to zmienić zbierając krążące w mediach informacje.

WIBOR – na czym polega problem?

W pierwszej kolejności wypada pochylić się nad samym wskaźnikiem WIBOR, który można uznać za źródło narastającego zamieszania. To właśnie ten wskaźnik ma przecież kluczowe znaczenie w umowach kredytowych. Im wyższa jest stawka WIBOR, tym wyższe jest samo oprocentowanie kredytu. Nic więc dziwnego, że wysokość omawianego wskaźnika nie powinna budzić zastrzeżeń. Tymczasem okazuje się, że wysokość stawek WIBOR nie jest zawsze wyznaczana w ten sam przejrzysty sposób. Jeśli jest tak w konkretnym przypadku – pozew o WIBOR może zostać pozytywnie rozpatrzony przez sąd. Oczywiście, nie ma gwarancji powodzenia, pierwszym krokiem powinno być więc udanie się do wiarygodnej kancelarii wraz z umową kredytową i aneksem do niej.