Jednym z niezbędnych urządzeń wykorzystywanych w zakładach produkcyjnych jest homogenizator, który stanowi kluczowy element nowoczesnej technologii. Homogenizatory przemysłowe to urządzenia, służące do łączenia różnorodnych substancji, które w naturalnych warunkach nie mieszają się ze sobą. Efektem ich działania jest mieszanina o spójnej i jednorodnej konsystencji. W przemyśle wykorzystywane są różne rodzaje homogenizatorów.

Homogenizatory mechaniczne

Homogenizatory przemysłowe mechaniczne (tak zwane rotor – stator) charakteryzują się bardzo prostym systemem działania. Ostrza urządzenia wirują z dużą prędkością, na skutek czego powstaje rozdrobnienie substratów.

Homogenizatory kulkowe

Homogenizatory przemysłowe kulkowe zwane są też młynami. Ich działanie polega na tym, iż substancje umieszczane w urządzeniu są rozdrabnianie przy użyciu specjalnych kulek.

Homogenizatory łopatkowe

W homogenizatorach przemysłowych łopatkowych mieszanina jest wytwarzana poprzez rozcieranie materiału przez łopatki. Łopatki rozcierają substancje o ściany urządzenia, dzięki czemu powstaje jednorodna masa.

Inne rodzaje homogenizatorów przemysłowych to homogenizatory ciśnieniowe i ultradźwiękowe. Każdy sektor przemysłowy wykorzystuje ten rodzaj urządzeń, który najbardziej odpowiada jego specyfice.